GRUDZIEŃ: SŁOWO BOŻE MNIE PROWADZI

Słowo Boże jest „świętą przestrzenią” działania Ducha Świętego. To On otwiera Słowo Boże przed nami i odkrywa przed nami jego niezgłębione pokłady. Oczywiście każdy powinien czytać i zgłębiać słowo Boże według własnej miary i swoich możliwości. Jak mówił św. Grzegorz Wielki, dla każdego, kto wiernie czyta Słowo Boże, zawsze aktualna pozostaje obietnica, że Pismo Święte wzrasta wraz z tym, kto je czyta.

Werset do zapamiętania: J 1,1-2

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.