Czerwiec: Świadectwo

Świadectwo chrześcijanina to narzędzie, które pozwala nam pokazać Boga, Jego miłość i działanie tym, którzy są od Niego daleko. Może również umocnić tych, którzy żyją obok ciebie w rodzinie i we Wspólnocie. A zatem w tym miesiącu będziemy uczyć się współpracować z Duchem Świętym, byśmy mieli odwagę i siłę do dawania świadectwa.

Werset do zapamiętania: Dz 1,8:

Dzień Wniebowstąpienia*
1 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami* w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».