Godzien chwały

Pomódl się słowami Ps 149

Tekst na medytację: Łk 19,29-38

Zadanie: Napisz 5 okrzyków (5 krótkich zdań), którymi uwielbisz Boga podczas najbliższej modlitwy.