Medytacja

Pomódl się słowami Ps 8

PSALM 8*
Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka
1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy.
2 O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
3 Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę*,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

4 Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
5 czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?*

6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich*,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
7 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
8 owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,
9 ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

10 O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Tekst na medytację: Łk 13,6-9

Nieurodzajne drzewo figowe
136 I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 7 Rzekł więc do ogrodnika: “Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” 8 Lecz on mu odpowiedział: “Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; 9 może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».

Zadanie: Innym sposobem medytacji Słowa Bożego, jest namiot spotkania. Określenie „namiot spotkania” jest zaczerpnięte z tekstu Księgi Wyjścia (Wj 33,7-20), kiedy to Mojżesz organizując życie społeczne na pustyni, kazał zbudować poza obozem namiot. Był on oddalony od codziennego, obozowego życia Izraelitów. Mojżesz nazwał ten namiot Namiotem Spotkania. Za każdym razem kiedy Mojżesz chciał się modlić – wchodził do tego Namiotu i rozmawiał z Bogiem „twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33, 11). Podobnie czynili inni, którzy chcieli rozmawiać z Bogiem. Ta metoda rozważania Biblii jest bardzo popularna w Ruchu Światło-Życie, a zaproponował ją założyciel Oazy, ks. Franciszek Blachnicki.

Wybierz fragment z Pisma Świętego (dziś może to być tekst na medytację).

1. „Duchu Święty wołam przyjdź” – wzywaj pomocy Ducha Świętego – jakąś pieśnią, znaną modlitwą lub własnymi słowami.

2. „Jezus jest tu” – uświadamiaj sobie obecność Boga, jest obecny przy mnie, tu i teraz.

3. „Jak z przyjacielem… twarzą w twarz” – to przywitanie dwojga przyjaciół wyrażające się we wspólnej radości i w uwielbieniu. Jezus jest twoim przyjacielem, cieszy się tobą, kocha cię, jest ci życzliwy – to jakby wtulić się sobie w objęcia.

4. „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” – tu i teraz Pan chce ci coś konkretnego powiedzieć. To modlitwa prośby o Słowo dla siebie.

5. „Panie co mam czynić?” – stan wewnętrznego wyciszenia, przyjmij postawę wyczekiwania. Wzbudź w sobie ciekawość – zastanów się, co Jezus chce ci dzisiaj powiedzieć.

6. „Twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp” – dopiero teraz przeczytaj wcześniej wybrany i przygotowany fragment Pisma Świętego – powoli, ze zrozumieniem, a jeśli trzeba – kilka razy.

7. „Szmer łagodnego powiewu” – trwaj w ciszy, oczekując i wsłuchując się w głos Boga – cierpliwie i z ufnością. To spotkanie Boga w twojej wyobraźni, rozumie i pamięci.

8. „Aniołowi… napisz…” – w notatniku zapisz myśli, które ci się zrodziły, aby ocalić je od zapomnienia i w każdej chwili móc do nich wrócić.

9. „Panie… oto postanawiam…” – podejmij i zapisz w notatniku postanowienie – jeśli oczywiście rodzi się ono wyraźnie, nie na siłę, bo nie jest ono istotą Namiotu Spotkania.

10. „Dzięki Jezu” – podziękuj Bogu za spotkanie i Jego Słowo. Możesz zawrzeć wypływającą z serca skruchę, jako reakcję na dobroć Pana Boga, ale nie jest to zasada. Ważne jest dziękczynienie na koniec modlitwy.

(stacja7.pl/modlitwa/namiot-spotkania/)


Podsumowanie:

!!! Czy zapamiętałeś J 6,63?

!!! Do jakich wniosków doszedłeś w minionym miesiącu?