Przymierze dzisiaj

Pomódl się słowami 2Tm 2,11-13

Trudzić się po żołniersku!
2 11 * Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. 12 Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. 13 Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

Tekst na medytację: 1J 5,4-13

O źródle wiary i życia
5 4 Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 5 A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 6 * Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo <Duch> jest prawdą. 7 Trzej bowiem dają świadectwo*: 8 Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. 9 Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. 10 Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. 11 A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. 12 Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. 13 O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne*.

Zadanie: Przymierze, to więź, która ma swoją formę, strukturę, daje przywileje i pociąga do odpowiedzialności. Nasza relacja z Bogiem opiera się na Przymierzu, które również jest czymś, co ma swoje ramy i struktury. Bycie w przymierzu z Bogiem łączy się z byciem we wspólnocie Kościoła, sakramentami, publicznym wyznaniem wiary na Eucharystii i różnych nabożeństwach. To również wierność Bogu na co dzień – Bogu, który dochowuje wiary na wieki.

Napisz swoją przysięgę wierności Bogu.