Uczniostwo

Pomódl się słowami Ef 5,1-2

Zamiast wad – cnoty
5 1 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, 2 i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu*.

Tekst na medytację: Łk 9,57-62

Trzej naśladowcy Jezusa*
9 57 A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!» 58 Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć». 59 Do innego rzekł: «Pójdź za Mną!» Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!» 60 Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!» 61 Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!» 62 Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego»*.

Zadanie: Słowa tekstu na medytację, to jeden z najważniejszych tekstów biblijnych na temat uczniostwa. Przedstawione są tu trzy osoby, trzy sytuacje i zarazem trzy różne postawy odnośnie powołania do uczniostwa. No i trzy najczęściej spotykane nieporozumienia, jeśli chodzi o uczniostwo. Pierwszy chce sam się powołać, drugi jest powołany przez Jezusa, ale chce on najpierw spełnić swoje obowiązki, trzeci zaś chciałby na swoich warunkach pójść za Jezusem. Być uczniem, to naśladowanie we wszystkim swojego Nauczyciela, to gotowość by ponieść koszty, to pragnienie, by inni też stali się uczniami.

Jakim ty jesteś uczniem? Jak odpowiadasz na powołanie Mistrza?