Rada Wspólnoty

Pomódl się słowami Ps 133

Szczęście płynące ze zgody
1 Pieśń stopni. Dawidowa.
Oto jak dobrze i jak miło,
gdy bracia mieszkają razem;
2 jest to jak wyborny olejek na głowie,
który spływa na brodę,
*
3 jak rosa Hermonu, która spada
na górę Syjon:
bo tam* udziela
Pan błogosławieństwa,
życia na wieki.

Tekst na medytację: 1P 5,1-5

Zachęta dla duszpasterzy
5 1 Starszych* więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: 2 paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; 3 i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. 4 Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. 5 Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!

Napomnienia końcowe
Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje*.

Zadanie: Lider nie powinien robić wszystkiego sam, dlatego o sprawach naszej Wspólnoty decyduje również Rada Wspólnoty. Jest to grupa odpowiedzialnych Wspólnoty wybranych przez Lidera i akceptowanych przez jej członków.

Postaraj się bliżej poznać członków Rady. Zaproś ich na kawę, na spacer. Możesz spotkać się z każdym indywidualnie albo wspólnie.