Emocje a uwielbienie

Pomódl się słowami Oz 12,3-7

Spór z Izraelem
12 3 Pan wiedzie spór z Izraelem*, ukarze postępki Jakuba i odpłaci za jego uczynki. 4 Już w łonie matki oszukał on brata*, w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem. 5 Walcząc z Aniołem, zwyciężył, płakał i błagał Jego o łaskę – spotkał Go* w Betel i tam z Nim* rozmawiał. 6 Pan jest Bogiem Zastępów, Pan jest imieniem, które wspominał. 7 Ty zaś powróć do Boga swojego – strzeż pilnie miłości i prawa i ufaj twojemu Bogu!

Tekst na medytację: Ezd 3,10-13

Założenie fundamentów świątyni
3 10 A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni Pańskiej, wtedy wystąpili* kapłani w szatach uroczystych, z trąbami, i lewici, synowie Asafa, z cymbałami*, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana; 11 i zaśpiewali, chwaląc Pana i dziękując Mu: Dobry On; na wieki trwa Jego łaskawość dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny, z powodu założenia fundamentów domu Pańskiego. 12 A wielu starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy, przy zakładaniu fundamentów tego domu na ich oczach płakało głośno; wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem. 13 I nie można było odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu, albowiem lud ten podniósł wrzawę tak wielką, że głos ten było słychać z daleka.

Zadanie: Opisani w Księdze Ezdrasza kapłani, lewici i naczelnicy rodów raczej nie mieli problemu z wyrażaniem swoich emocji. Oczywiście, czym innym jest działanie na emocjach, czyli uwielbienie tylko wtedy, gdy jest miło, gdy jest fajna atmosfera, a czym innym umiejętność wyrażania swoich emocji na modlitwie. Duch Święty może pobudzić cię do płaczu lub śmiechu, ale to nie znaczy, że gdy tych emocji nie ma, modlitwa jest mniej wartościowa. Bóg stworzył nas z emocjami, więc nie bójmy się, gdy się pojawią.

Jakie emocje najczęściej towarzyszą ci na modlitwie? Czy potrafisz je wyrazić, czy raczej starasz się je zablokować?