Eucharystia

Pomódl się słowami 2Tes 1,11-12

Dziękczynienie Apostoła
1 11 Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] wiary. 12 Aby w was zostało uwielbione imię* Pana naszego Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

Tekst na medytację: Łk 14,15-24

Przypowieść o uczcie*
14 15 Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym». 16 Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. 17 Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe*. 18 Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: “Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!” 19 Drugi rzekł: “Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!” 20 Jeszcze inny rzekł: “Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”. 21 Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: “Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!” 22 Sługa oznajmił: “Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. 23 Na to pan rzekł do sługi: “Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. 24 Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”».

Zadanie: O Eucharystii w naszych zeszytach było już sporo. Dziś popatrzmy na Eucharystię, jak na czas świętowania i uwielbienia. Katechizm Kościoła mówi (KKK 2179): Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, modlitwy kapłanów.

Podczas Mszy świętej świętujemy razem z innymi i razem z innymi uwielbiamy Boga. Robimy to w najdoskonalszy sposób, bo ofiarą Jego Syna. Na wspaniałą modlitwę sprawującego Eucharystię: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków” — odpowiadamy Amen, a zatem dołączamy się do tego wspaniałego uwielbienia Jezusa. Zachwycamy się Nim. Ale to nie wszystko. Nie tylko uwielbiamy Boga, ale również Bóg zachwyca się nami, jako swoim arcydziełem, jako swoimi dziećmi, jako najdoskonalszym z Jego stworzeń. On tak bardzo chce się z Tobą zjednoczyć, że daje ci siebie w Komunii Świętej. Czyż to nie jest powód do uwielbienia?

Popatrz dziś na siebie, jak na osobę, która wzbudza Boży podziw. Postaraj się uczestniczyć w Eucharystii dodatkowo, poza zaplanowanymi dniami. Świętuj, uwielbiaj i przyjmuj Boży zachwyt. Pamiętaj, że jesteś zaproszony na tę szczególną ucztę.