Rekolekcje

Pomódl się słowami Ps 1

PSALM 1*
Dwie drogi życia
1 Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców*,
2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.

4 Nie tak występni, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych*,
6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Tekst na medytację: Mk 6,30-34

Powrót Apostołów. Pierwsze rozmnożenie chleba
6 30 Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. 31 A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 32 Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. 33 Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. 34 * Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza*. I zaczął ich nauczać.

Zadanie: Rekolekcje to uprzywilejowany czas wsłuchiwania się w Chrystusa. To okazja do wyciszenia się, do odpoczynku, do zastanowienia nad sobą i swoim życiem. To szansa, by spotkać Jezusa, poznać Go bardziej, pokochać od nowa, doświadczyć Bożej miłości. Jest to też czas pogłębiania relacji z siostrami i braćmi ze Wspólnoty. I czas zaangażowania się w działania swojej diakonii. Jaki jest twój stosunek do rekolekcji? Czy chętnie posługujesz na rekolekcjach? Lubisz ten czas, czy raczej zmuszasz się, by wyjechać? A może szukasz wymówek i okazji by nie wyjechać ze Wspólnotą? Stań w prawdzie też w tej dziedzinie twojego życia.