Przykazania miłości

Pomódl się słowami J 15,12-13

Prawa przyjaźni z Chrystusem
15 12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Tekst na medytację: Mt 22,34-40

Największe przykazanie*
22 34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»* 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem*. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego*. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Zadanie: Jeśli jeszcze nie umiesz na pamięć tych trzech przykazań, to naucz się ich i powtarzaj je często. Nie zapomnij o tym, by je stosować w życiu.


Podsumowanie:

Czy zapamiętałeś 1Kor 13,1-2?

Do jakich wniosków doszedłeś w minionym miesiącu?