Małżeństwo

Pomódl się słowami Iz 54,4-10

Miłość Pańska
54 4 Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. 5 Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię – Pan Zastępów; Odkupicielem twoim – Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. 6 Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: 7 Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. 8 W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel*. 9 Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego* nie spadną już nigdy na ziemię; tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie ani cię gromić nie będę. 10 Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.

Tekst na medytację: Hbr 13,1-9

Ofiarna służba chrześcijan w Nowym Przymierzu
13 1 Niech trwa braterska miłość. 2 Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę*. 3 Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. 4 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. 5 Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię*. 6 Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?* 7 Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! 8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. 9 Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają.

Zadanie: Autor Listu do Hebrajczyków pisze o małżeństwie pomiędzy zachętą do gościnności i pamięcią o uwięzionych, a nakazem uczciwości i słowem o przełożonych. Dlaczego tak? Być może dlatego, że zanim staniesz się małżonkiem jesteś człowiekiem. Zanim wejdziesz w głęboką relację z drugim człowiekiem dobrze jest nauczyć się gościnności, hojności, dobroci i szacunku do przełożonych. Gdy razem wejdziecie w małżeństwo z taką wiedzą i umiejętnościami, wtedy można skupić się na budowaniu relacji ze sobą. Bo małżeństwo to nie tylko ja i on czy ona, to szerokie spektrum działań. Jak jest w twoim małżeństwie? Czy razem pamiętacie o zaleceniach autora Listu do Hebrajczyków? Czy jesteście w tym zgodni? A jeśli jesteś osobą samotną czy chcesz nauczyć się żyć w taki sposób jak to opisano w tekście na medytację? Czy tego chcesz nauczyć swoich dzieci?