Miłość: nie pielęgnuje urazy

Pomódl się słowami Ps 99

PSALM 99(98)*
Chwalcie najświętszego Boga!
1 Pan króluje: drżą narody;
zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie. 2 Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy.
3 Niech wielbią imię Twoje
wielkie i straszliwe:
ono jest święte.
4 Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,
prawo i sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.
5 Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego*:
On jest święty.

6 Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia:
wzywali Pana,
On ich wysłuchiwał.
7 Przemawiał do nich w słupie obłoku:
słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał*;
8 Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś,
byłeś dla nich Bogiem przebaczającym,
ale brałeś odwet za ich występki.
9 Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon przed świętą Jego górą:
bo Pan, Bóg nasz, jest święty.

Tekst na modlitwę: Rdz 50,14-23

Śmierć Józefa
50 14 Józef po pogrzebie ojca wrócił do Egiptu wraz z braćmi i wszystkimi, którzy z nim poszli, aby pochować jego ojca. 15 Bracia Józefa zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli: «Na pewno Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy!» 16 Toteż kazali powiedzieć Józefowi: «Ojciec twój dał przed śmiercią takie polecenie: 17 Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyć braciom twym wykroczenie i winę ich, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga twojego ojca!» Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. 18 Wtedy bracia już sami poszli do Józefa i upadłszy przez nim rzekli: «Jesteśmy twoimi niewolnikami». 19 Lecz Józef powiedział do nich: «Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? 20 Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. 21 Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze». I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. 22 Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Dożył on stu dziesięciu lat 23 i doczekał się prawnuków z Efraima. Również dzieci Makira, syna Manassesa, urodziły się na kolanach Józefa*.

Zadanie: Każdy z nas może poczuć się zraniony i urażony. Pojawiają się wtedy negatywne emocje wobec osoby, która nas zraniła. Nie ma w tym nic niewłaściwego, ale jeśli będziemy ciągłe dokarmiać tę złość, to w końcu przemieni się to w chroniczną gorycz, która niszczy naszą psychikę, naszego ducha i nasze ciało. Co wtedy zrobić? Kiedy odkryjesz, że chowasz w sobie urazę, należy w pełni przebaczyć i urazę darować. Wskazanie, by urazy chętnie darować znajduje się wśród uczynków miłosierdzia względem duszy. A zatem darowanie urazy jest uczynionym miłosierdziem względem bliźniego, ale również względem samego siebie. Jako uczniowie Jezusa nie tylko powinniśmy wybaczyć i darować urazę, ale również wykonać coś dobrego dla tej osoby. Pomódl się dziś za osoby, które noszą w sobie gorycz nieprzebaczenia. Zbadaj również swoje serce pod tym kątem.