Świadkowie biblijni: Piotr

Pomódl się słowami 1P 1,3-9

Nadzieja i jej podstawa
1 3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: 4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. 5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. 6 Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. 7 Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa*. 8 Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie*, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały 9 wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz.

Tekst na medytację: Mk 14,66-72

Zaparcie się Piotra*
14 66 Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. 67 Zobaczywszy Piotra grzejącego się [przy ogniu], przypatrzyła mu się i rzekła: «I tyś był z Nazarejczykiem Jezusem». 68 Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: «Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz». I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. 69 Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: «To jest jeden z nich». 70 A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: «Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem». 71 Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego człowieka, o którym mówicie». 72 I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: «Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz». I wybuchnął płaczem.

Zadanie: Ewangelista Marek, opisując zaparcie się Piotra, stopniuje moc jego wypowiedzi: „zaprzeczył”, „ponownie zaprzeczył”, „począł się zaklinać i przysięgać”. Pomimo jego wcześniejszej deklaracji, że życie odda razem z Jezusem, pomimo stanięcia w obronie Mistrza w ogrodzie Getsemani, gdy niebezpieczeństwo jest realne, Piotr nie spełnia swojej obietnicy. Odniósł życiową porażkę. A jednak to właśnie on zostaje nazwany „skała” i on dostaje klucze królestwa niebieskiego, by związywać i rozwiązywać. Dlaczego? Ponieważ Jezus widział w nim potencjał. Tak samo patrzy na ciebie i widzi w tobie kogoś więcej niż tylko osobę, która sobie nie radzi, która być może składa obietnice bez pokrycia. Widzi w tobie Boże dziecko, widzi w tobie osobę, za którą zapłacił swoją własną krwią, za którą oddał życie i którą bezgranicznie, bezinteresownie kocha. Być może z twojej strony potrzeba byś zapłakał, byś przyznał się przed Bogiem i przed sobą, że nie radzisz sobie ze swoimi problemami, a potem wyznał, jak Piotr po spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię kocham”.