Cztery prawa duchowego życia: 4

Pomódl się słowami Ap 3,20

List do Kościoła w Laodycei
3 20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

Tekst na medytację: Ef 2,1-10

Powołanie grzesznej ludzkości do życia w Chrystusie
2 1 I wy byliście umarłymi* na skutek waszych występków i grzechów, 2 w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza*, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. 3 Pośród nich także my* wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. 4 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 5 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. 6 Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich* – w Chrystusie Jezusie, 7 aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Zadanie: Prawo czwarte: „Trzeba przyjąć Chrystusa w sposób osobisty, trzeba uwierzyć w Chrystusa i przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela.

Czy Jezus stał się już Panem i Zbawicielem każdej dziedziny twojego życia? Co to znaczy, że Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem? Gdyby twoje życie przedstawić za pomocą domu z pięknym salonem, sypialnią, pokojem gościnnym, ale także ze strychem, piwnicą i komórkami, czy Jezus jest zaproszony do każdego pomieszczenia? Czy w każdym „panuje”? Co Jezus może robić w domu twojego życia?

Podziel się tym odkryciem w twojej małej grupie.