Ciało: czego pożądam

Pomódl się słowami Ps 10

PSALM 10 (Wlg 9,22-39)

Modlitwa o wyzwolenie

Lamed

1 Dlaczego z dala stoisz, o Panie,

w czasach ucisku się kryjesz,

2 gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce

i ulega podstępom, które tamten uknuł?

(Nun)

3 Bo występny się chełpi swoim pożądaniem,

bluźni drapieżca i pogardza Panem.

4 W pysze swojej powiada występny: „Nie pomści;

nie ma Boga”: oto jest całe jego myślenie.

5 Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie;

Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego;

parska na wszystkich swoich przeciwników.

6 Myśli on sobie: „Ja się nie zachwieję;

nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia”.

Pe

7 Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu,

na jego języku udręka i złośliwość.

8 Siedzi w zasadzce przy drogach

i niewinnego zabija w ukryciu;

oczy jego śledzą biedaka.

Ain

9 Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini;

zasadza się, by porwać ubogiego:

porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga.

10 Schyla się, przysiada na ziemi,

a od jego przemocy pada ubogi.

11 Mówi w swym sercu: „Bóg nie pamięta,

odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy”.

Kof

12 Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże!

Nie zapominaj o biednych!

13 Dlaczego występny gardzi Bogiem,

mówi w swym sercu: „Nie pomści”?

Resz

14 A Ty widzisz trud i boleść,

patrzysz, by je wziąć w swoje ręce.

Tobie się biedny poleca,

Tyś opiekunem sieroty!

Szin

15 Skrusz ramię występnego i złego:

pomścij jego nieprawość, by już go nie było.

16 Pan jest królem na wieki wieków,

z Jego ziemi zniknęli poganie.

Taw

17 Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych,

umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha,

18 aby strzec praw sieroty i uciśnionego

i aby człowiek [powstały] z ziemi nie siał już postrachu.

Tekst na medytację: 2Sm 11,2-5

Grzech Dawida – Batszeba
11 2 Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. 3 Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: «To jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty». 4 Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu. 5 Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: «Jestem brzemienna».

Zadanie: Związek Dawida z Batszebą naznaczony jest nie tylko grzechem cudzołóstwa, ale także morderstwem i śmiercią dziecka. Konieczność zatuszowania i usprawiedliwienia grzechu prowadzi Dawida do kolejnych zbrodni. Grzech zawsze rodzi grzech, dlatego tak ważne jest natychmiastowe zerwanie z grzechem i nawrócenie. Oczywiście z pożądaniem związana jest nie tylko sfera seksualna. Pożądać można rzeczy, władzy, pieniędzy, uznania i wielu innych spraw. Bóg mówi: „nie będziesz pożądał”. Czy stosujesz się do tego przykazania? Zbadaj dziś swoje serce i stań w prawdzie przed Panem.