Używki

Pomódl się słowami Prz 20,1-11

Biesiada Mądrości

Biesiada Głupoty

20 1 Szydercą jest wino, swarliwą – sycera, każdy, kto tutaj błądzi, niemądry. 2 Jak ryk lwa – tak zapalczywość króla, kto go rozgniewa, życie naraża. 3 Zaprzestać sporu – zaszczytem dla męża, bo każdy, kto głupi, wybucha. 4 Nie pracuje leniwy w jesieni, więc w żniwa darmo szuka plonu. 5 Głęboką wodą plan w sercu człowieka, czerpie z niej człowiek przemyślny. 6 Dobrocią swą chełpi się wielu, lecz męża pewnego któż znajdzie? 7 Sprawiedliwy w prawości swej żyje, szczęśliwe po nim są dzieci. 8 Gdy król zasiada na tronie sędziowskim – wszelkie zło rozprasza spojrzeniem*. 9 Kto powie: «Ustrzegłem czystości serca, wolny jestem od grzechu»?* 10 Dwojakie ciężarki i miara podwójna – obydwu Pan nie znosi. 11 Już chłopca można poznać po zachowaniu, czy prawe i czyste będą jego czyny.

Tekst na medytację: Ef 5,15-20

Złe i dobre upojenie
5 15 Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. 16 Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. 17 Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. 18 A nie upijajcie się winem*, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, 19 przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. 20 Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

Zadanie: Czy chrześcijanin może korzystać z używek? Alkohol nie jest zakazaną substancją, papieros może być wypalony pod wpływem impulsu, są lekarstwa robione na bazie narkotyków, w czym więc tkwi problem? Problem pojawia się wtedy, kiedy kontrolę nad sobą oddajemy alkoholowi, kiedy świadomie oddajemy się nałogowi palenia, a lekarstwa przestają nam służyć do leczenia. Wtedy jest to przekroczenie piątego przykazania. A w następnej kolejności – utrata wolności.

Czy są podstawy, aby oskarżyć cię, że jesteś pod wpływem Ducha? Jak często napełniasz się Duchem Świętym? Módl się dziś w językach z intencją napełnienia się Duchem Świętym.