Liturgia Słowa

Pomódl się słowami Ps 119,145-152

PSALM 119(118)*
Doskonałość Prawa Bożego
145 Z całego serca wołam:
wysłuchaj mię, Panie,
chcę zachować Twoje ustawy.
146 Wołam do Ciebie – wybaw mię,
a będę strzegł Twych napomnień.
147 Przychodzę o świcie i błagam;
pokładam ufność w Twoich słowach.
148 Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami,
aby rozważać Twą mowę*.
149 Usłysz mój głos, o Panie, w swojej łaskawości
i daj mi życie zgodne z Twym wyrokiem.
150 Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy:
dalecy oni od Prawa Twojego.
151 Jesteś blisko, o Panie,
i wszystkie Twoje przykazania są prawdą.
152 Od dawna wiem z Twoich upomnień,
że ustaliłeś je na wieki.

Tekst na medytację: Mt 12,31-37

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu*
12 31 Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. 32 Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym*. 33 Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo. 34 Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. 35 Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. 36 A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. 37 Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony».

Zadanie: W liturgii słowa najpierw Bóg kieruje swoje słowo do nas, ale zaraz potem my, w psalmie responsoryjnym dajemy niejako Bogu odpowiedź. Warto zauważyć, że zarówno treść psalmu, jak i słowa powtarzanego przez wszystkich refrenu są zwykle dobrane w ten sposób, aby mogły wyrazić tę odpowiedź. Po pierwszym słowie Boga i odpowiedzi człowieka śpiewem psalmu ponownie głos zabiera Bóg. Dialog ten osiąga punkt kulminacyjny w słowach Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, czyli Ewangelii. Słowo Boże ma wielką moc, ale również słowa, które my wypowiadamy nie są bez znaczenia. Nasze słowa mają także wielką moc. Mogą pocieszać, ale mogą też dotkliwie ranić. Także w sferze duchowej nasze słowa mają znaczenie. Pomyśl, jakich słów używasz. Co zrobisz, aby posiadać „dobry skarbiec” w swoim sercu? Zapisz kilka pomysłów.