Kościół mający swoich świętych

Pomódl się słowami Ps 149

PSALM 149*
Posłannictwo Izraela
1 Alleluja.
Śpiewajcie pieśń nową* Panu;
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.
2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
3 Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
4 Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem.
5 Niech się weselą święci wśród chwały, niech się cieszą na swoich sofach!
6 Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku:
7 * aby dokonać pomsty wśród pogan
i karania pośród narodów;
8 aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy;
9 by wypełnić na nich pisany wyrok:
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja.

Tekst na medytację: Mt 1,18-25

Narodzenie Jezusa
1 18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego*. 19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie*. 20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie* i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel*, to znaczy: “Bóg z nami”. 24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 25 lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna*, któremu nadał imię Jezus*.

Zadanie: Słowo „święci” pochodzi z greckiego słowa „hagios”, które oznacza „poświęcony Bogu, święty, pobożny, uświęcony”. W Biblii, każdy kto przyjął Chrystusa przez wiarę jest świętym. W Kościele katolickim są to osoby ogłoszone świętymi (kanonizowane), wobec których pozwala się na powszechny kult w skali całego Kościoła.

Pomyśl dziś o świętym Józefie. Co zrobił, gdy się obudził? Jak myślisz, co powiedział rodzinie i znajomym, gdy pytali go o tę decyzję? Dlaczego Józef został świętym? czy tylko dlatego, że był opiekunem Jezusa? Gdybyś miał się ubiegać o kandydaturę na świętego, jakie swoje cechy byś wyeksponował?