Kościół winnicą

Pomódl się słowami Iz 27,2-5

Pieśń o winnicy Pańskiej*
27 2 W ów dzień [powiedzą]: Winnica urocza! Śpiewajcie o niej! 3 Ja, Pan, jestem jej stróżem; podlewam ją co chwila, by jej co złego nie spotkało, strzegę jej w dzień i w nocy. 4 Nie czuję gniewu*. Niech Mi kto sprawi [w niej] ciernie i głogi! Wypowiem mu wojnę, spalę je wszystkie razem! 5 Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki, i zawrze pokój ze Mną, pokój ze Mną niech zawrze!

Tekst na medytację: Mt 21,33-46

Przypowieść o przewrotnych rolnikach*
21 33 Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę*, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. 38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: “To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?» 41 Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». 42 Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach*. 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go». 45 Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. 46 Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Zadanie: W Piśmie Świętym bardzo często można spotkać słowa: winnica, winna latorośl, winogrona, wino. „winnicą Bożą” określany jest naród wybrany. Dlatego ta przypowieść jest o nas, o naszym życiu, o naszych poszukiwaniach szczęścia poza Bogiem i na własną rękę. To my jesteśmy rolnikami w winnicy. A Bóg traktuje nas na tyle poważnie, że chce z nami współpracować. Nie jesteśmy Jego niewolnikami, lecz partnerami.

Zadaj sobie dziś pytania: na czym polega nieprawość rolników? Czy nie jestem do nich podobny? Czy nie jest tak, że nie mam zamiaru oddać należnej właścicielowi części plonu? Czy nie zapominam, kim jestem? Czy czasem nie przywłaszczam sobie nie tylko owoców, ale i winnicę?

Pomódl się, aby twoja Wspólnota była winnicą przynoszącą obfite owoce i oddającą plon we właściwej porze.