Duch bojaźni Bożej

Pomódl się słowami Iz 11,1-9

Przyjście Mesjasza, Króla sprawiedliwego*
11 1 I wyrośnie różdżka z pnia Jessego*, wypuści się odrośl z jego korzeni. 2 I spocznie na niej Duch Pański*, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. 3 Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; 4 raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. 5 Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. 6 * Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. 7 Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. 8 Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 9 Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.

Tekst na medytację: Syr 1,11-20

Bojaźń Boża
1 11 Bojaźń Pańska* to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. 12 Bojaźń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie. 13 Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony. 14 Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, i dla tych, którzy są [Mu] wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki*. 15 Założyła u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie. 16 Pełnia mądrości to bać się Pana, który upoi ich* owocami swoimi. 17 Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami, a spichlerze swymi płodami. 18 Koroną mądrości – bojaźń Pańska, dająca pokój i czerstwe zdrowie. 19 <A [Pan] ją przejrzał, policzył>. Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał, i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają. 20 Korzeń mądrości to bać się Pana, a gałęzie jej – długie życie*.

Zadanie: Ludzie wierzący nie muszą bać się Boga. Nie mamy powodu by się Go bać. Mamy przecież Jego zapewnienie, że nic nie odłączy nas od Jego miłości (Rz 8,38-39), a także Jego obietnicę, że nigdy nas nie opuści ani nie porzuci (Hbr 13,5). Bojaźń Boża to głębokie zawierzenie i zaufanie Temu, który jest naszym Ojcem, to sposób, w jaki prowadzimy swoje życie. Bojaźń Pana jest szanowaniem Go, służeniem Mu, wypełnianiem Jego Słowa i uwielbieniem Go w zachwycie. Czy tak rozumiałeś bojaźń Bożą? Napisz, co dziś w Bogu zachwyca cię najbardziej.