Komnata posłuszeństwa

Pomódl się słowami Ba 3,9-14

3 9 Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. 10 Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, 11 uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu? 12 Opuściłeś źródło mądrości. 13 Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. 14 Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój.

Tekst na medytację: Łk 22,39-46

22 39 Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. 40 Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». 41 A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się 42 tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» 43 Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. 44 Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. 45 Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. 46 Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie».

Zadanie: Bóg jest pierwszą osobą, której masz być posłuszny. Masz wsłuchiwać się w słowo Boże i poddawać się Bożej woli. Bóg radzi jednak, abyśmy byli posłuszni władzy świeckiej (Rz 13,1-2), a posłuszeństwo w stosunku do ziemskich rodziców, zgodnie ze słowem Bożym, jest dla dzieci błogosławieństwem (Ef 6,1-3). Porozmawiaj dziś z Jezusem o tym, kiedy jest ci najtrudniej okazywać posłuszeństwo.

Pomódl się też, aby wszyscy chrześcijanie byli posłuszni Słowu Bożemu i dążyli do jedności.