Komnata prawdy

Pomódl się słowami Ps 25,1-11

Tekst na medytację: J 8,1-11

Zadanie: W przeczytanym dzisiaj fragmencie chodzi o prawdę. Chodzi o to, by w prawdzie stanęli oskarżyciele i by w prawdzie stanęła kobieta, którą przyprowadzili do Jezusa. Stań dziś w prawdzie przed Prawdą. Pamiętaj, że przed Nim nic się nie ukryje, ale pamiętaj też, że On powiedział: „Ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej”.

Jeśli zmagasz się z grzechem, z którym trudno ci zerwać, to spójrz dziś w oczy Jezusa i wyrzeknij się tego grzechu. Wybierz się też do spowiedzi.